Gatzaag Ø 27mm M3 45mm diep Mandrex Bi metaal EasyXcut zonder Adapter

Gatzaag Ø 27mm M3 45mm diep Mandrex Bi-metaal EasyXcut zonder Adapter

€ 5.47

Meerinformatie

Elektroshop Mandrex Gereedschap Gatenzaag
Product
 

Gatzaag 22mm 60mm diep Mandrex SuperXcut TCT zonder Adapter

Gatzaag 22mm 60mm diep Mandrex SuperXcut TCT zonder Adapter

€ 9.00

Meerinformatie

Elektroshop Mandrex Gereedschap Gatenzaag
Product
 

Gatzaag 19mm 60mm diep Mandrex SuperXcut TCT zonder Adapter

Gatzaag 19mm 60mm diep Mandrex SuperXcut TCT zonder Adapter

€ 9.57

Meerinformatie

Elektroshop Mandrex Gereedschap Gatenzaag
Product
 

Gatzaag 20mm M3 45mm diep Mandrex Bi metaal EasyXcut zonder Adapter

Gatzaag 20mm M3 45mm diep Mandrex Bi-metaal EasyXcut zonder Adapter

€ 4.27

Meerinformatie

Elektroshop Mandrex Gereedschap Gatenzaag
Product
 

Gatzaag 24mm M42 38mm diep Mandrex Bi metaal FineXcut zonder Adapter

Gatzaag 24mm M42 38mm diep Mandrex Bi-metaal FineXcut zonder Adapter

€ 10.04

Meerinformatie

Elektroshop Mandrex Gereedschap Gatenzaag
Product
 

Gatzaag 25mm M3 45mm diep Mandrex Bi metaal EasyXcut zonder Adapter

Gatzaag 25mm M3 45mm diep Mandrex Bi-metaal EasyXcut zonder Adapter

€ 4.95

Meerinformatie

Elektroshop Mandrex Gereedschap Gatenzaag
Product
 

Gatzaag Ø 60mm 60mm diep Mandrex SuperXcut TCT voor hout gipsplaat MDF

Gatzaag 60mm 60mm diep Mandrex SuperXcut TCT zonder Adapter

€ 14.74

Meerinformatie

Elektroshop Mandrex Gereedschap Gatenzaag
Product
 

Gatzaag 21mm M42 45mm diep Mandrex Bi metaal SpeedXcut zonder Adapter

Gatzaag 21mm M42 45mm diep Mandrex Bi-metaal SpeedXcut zonder Adapter

€ 6.41

Meerinformatie

Elektroshop Mandrex Gereedschap Gatenzaag
Product
 

Gatzaag Ø 76mm 60mm diep Mandrex SuperXcut TCT voor hout gipsplaat MDF

Gatzaag Ø76mm 60mm diep Mandrex SuperXcut TCT zonder Adapter

€ 19.20

Meerinformatie

Elektroshop Mandrex Gereedschap Gatenzaag
Product
 

Gatzaag 51mm M3 45mm diep Mandrex Bi metaal EasyXcut met Quick Adapter

Gatzaag 51mm M3 45mm diep Mandrex Bi-metaal EasyXcut met Quick Adapter

€ 10.88

Meerinformatie

Elektroshop Mandrex Gereedschap Gatenzaag
Product
 

Gatzaag 25mm M42 45mm diep Mandrex Bi metaal SpeedXcut zonder Adapter

Gatzaag 25mm M42 45mm diep Mandrex Bi-metaal SpeedXcut zonder Adapter

€ 7.22

Meerinformatie

Elektroshop Mandrex Gereedschap Gatenzaag
Product
 

Gatzaag 19mm M42 45mm diep Mandrex Bi metaal SpeedXcut zonder Adapter

Gatzaag 19mm M42 45mm diep Mandrex Bi-metaal SpeedXcut zonder Adapter

€ 5.72

Meerinformatie

Elektroshop Mandrex Gereedschap Gatenzaag
Product
 

Gatzaag 19mm M42 38mm diep Mandrex Bi metaal FineXcut zonder Adapter

Gatzaag 19mm M42 38mm diep Mandrex Bi-metaal FineXcut zonder Adapter

€ 9.13

Meerinformatie

Elektroshop Mandrex Gereedschap Gatenzaag
Product
 

Gatzaag 24mm 60mm diep Mandrex SuperXcut TCT zonder Adapter

Gatzaag 24mm 60mm diep Mandrex SuperXcut TCT zonder Adapter

€ 9.08

Meerinformatie

Elektroshop Mandrex Gereedschap Gatenzaag
Product
 

Gatzaag 25mm M42 38mm diep Mandrex Bi metaal FineXcut zonder Adapter

Gatzaag 25mm M42 38mm diep Mandrex Bi-metaal FineXcut zonder Adapter

€ 10.29

Meerinformatie

Elektroshop Mandrex Gereedschap Gatenzaag
Product
 

Gatzaag Ø 25mm 60mm diep Mandrex SuperXcut TCT zonder Adapter

Gatzaag Ø 25mm 60mm diep Mandrex SuperXcut TCT zonder Adapter

€ 9.08

Meerinformatie

Elektroshop Mandrex Gereedschap Gatenzaag
Product
 

Gatzaag 16mm 60mm diep Mandrex SuperXcut TCT zonder Adapter

Gatzaag 16mm 60mm diep Mandrex SuperXcut TCT zonder Adapter

€ 9.57

Meerinformatie

Elektroshop Mandrex Gereedschap Gatenzaag
Product
 

Gatzaag 19mm M3 45mm diep Mandrex Bi metaal EasyXcut zonder Adapter

Gatzaag 19mm M3 45mm diep Mandrex Bi-metaal EasyXcut zonder Adapter

€ 3.96

Meerinformatie

Elektroshop Mandrex Gereedschap Gatenzaag
Product
 

Gatzaag 22mm 42 45mm diep Mandrex Bi metaal SpeedXcut zonder Adapter

Gatzaag 22mm 42 45mm diep Mandrex Bi-metaal SpeedXcut zonder Adapter

€ 6.47

Meerinformatie

Elektroshop Mandrex Gereedschap Gatenzaag
Product
 

Gatzaag 17mm 60mm diep Mandrex SuperXcut TCT zonder Adapter

Gatzaag 17mm 60mm diep Mandrex SuperXcut TCT zonder Adapter

€ 9.57

Meerinformatie

Elektroshop Mandrex Gereedschap Gatenzaag
Product
 

Gatzaag 20mm M42 38mm diep Mandrex Bi metaal FineXcut zonder Adapter

Gatzaag 20mm M42 38mm diep Mandrex Bi-metaal FineXcut zonder Adapter

€ 9.30

Meerinformatie

Elektroshop Mandrex Gereedschap Gatenzaag
Product
 

Gatzaag 21mm 60mm diep Mandrex SuperXcut TCT zonder Adapter

Gatzaag 21mm 60mm diep Mandrex SuperXcut TCT zonder Adapter

€ 9.57

Meerinformatie

Elektroshop Mandrex Gereedschap Gatenzaag
Product
 

Gatzaag 76mm M3 45mm diep Mandrex Bi metaal EasyXcut zonder Adapter

Gatzaag 76mm M3 45mm diep Mandrex Bi-metaal EasyXcut zonder Adapter

€ 13.83

Meerinformatie

Elektroshop Mandrex Gereedschap Gatenzaag
Product
 

Gatzaag 35mm M3 45mm diep Mandrex Bi metaal EasyXcut met Quick Adapter

Gatzaag 35mm M3 45mm diep Mandrex Bi-metaal EasyXcut met Quick Adapter

€ 8.05

Meerinformatie

Elektroshop Mandrex Gereedschap Gatenzaag
Product
 

Gatzaag 24mm M3 45mm diep Mandrex Bi metaal EasyXcut zonder Adapter

Gatzaag 24mm M3 45mm diep Mandrex Bi-metaal EasyXcut zonder Adapter

€ 4.95

Meerinformatie

Elektroshop Mandrex Gereedschap Gatenzaag
Product